Luftvärmepump – billig uppvärmning trots dåligt rykte

I handeln finns både bra och dåliga luftvärmepumpar – de billigare varianterna är oftast inte anpassade för att klara uppvärmning i nordiskt klimat. Dessa bör således enbart användas som luftkonditionering.


Värmepump på husgavel

Värmepump som monterats på husgavel för att enkelt kunna bidra till ovanvåningens värmeförsörjning.

I den svenska detaljhandeln återfinns en rad luftvärmepumpar för nettopriser under 10 000 kronor. Dessa är i regel samma modeller som kan påträffas på medelhavshotell, där de primärt fungerar som luftkonditionering. En billig luftvärmepump kan med fördel användas för att kyla ner bostaden under sommarmånaderna – i den mån det finns ett behov av luftkonditionering på våra breddgrader – men man ska komma ihåg att de billigare varianterna inte är byggda för att användas för uppvärmning i kalla klimat.

Prioritera kända märken

Något dyrare luftvärmepumpar – från kända märkestillverkare – är i högre grad anpassade för nordiska väderförhållanden än billiga dito. Tänk på följande innan du beslutar dig för någon specifik modell:

  • Prisskillnaden mellan luftvärmepump och bergvärmepump är marginell; installationskostnaden för en bergvärmepump är ca 10 000 kronor dyrare efter ROT-avdrag. Inköpspriset är likaså några tusenlappar högre. Bergvärmepumpar rekommenderas särskilt för större hushåll med hög energiåtgång – prioritera bergvärmepump ifall bostaden har en högre årsförbrukning än 30 000 kWh.
  • En värmepump är inte helt underhållsfri; problem med kondensvattenläckage i fuktigt klimat – något som i värsta fall kan leda till vattenskador i fastighetens grundmur – är den i särklass vanligaste akilleshälen.
  • Verkningsgraden för värmepumpar har under de senaste tio åren förbättrats regelbundet med någon procentenhet årligen. Det lönar sig således att byta ut en värmepump med flera år på nacken, i synnerhet ifall alternativet är en kostsam reparation.
  • Köp en luftvärmepump med rätt effekt för den tilltänkta bostaden. Det finns luftvärmepumpar som klarar av att värma upp hela 150 kvadratmeter boyta. En luftvärmepump är emellertid sällan det mest effektiva uppvärmningsalternativet för en bostad i denna storleksklass.

Nackdelar med luftvärmepumpar

Som konsument bör man alltid granska bullernivån på luftvärmepumpar; tänk på att även den del som monteras inomhus ger ifrån sig ljud. Vidare bör man beakta följande:

  • Luftvärmepumpar är endast försedda med en ett aggregat som blåser ut den varma luften. Således lämpar sig pumpen särskilt väl som uppvärmningssystem för bostäder med öppen planlösning.
  • Luftvärmepumparna förlorar effektivitet om utomhustemperaturen understiger minus 10 grader. Av denna anledning är pumparna ovanliga norr om Dalälven.
  • För att undvika mögel- och fuktskador i krypgrund, källare och grundmur, bör man alltid se till att avleda kondensvattnet från pumpen till närmaste dagvattenbrunn. En luftvärmepump bör – i förebyggande syfte – aldrig monteras direkt på husväggen ifall huset saknar fungerande dränering.

En luftvärmepump återbetalar sig själv relativt snabbt – i genomsnitt har man tjänat in investeringen inom loppet av en femårsperiod. Men samtidigt bör man ta i beaktande att luftvärmepumpar slits snabbare än såväl bergvärmepumpar och värmepannor, vilket innebär kortare livslängd hos luftvärmepumpar än hos dyrare uppvärmningssystem. Den kortare livslängden är likaså den främsta anledningen till att luftvärmepumpar installeras i fritidshus oftare än i permanentbostäder, där de utsätts för en helt annan slitagenivå.

Luftvärmepumpen är optimal för fritidshus och sommarstugor.